A. Thỏa thuận sử dụng

Phạm vi áp dụng thỏa thuận này

Thỏa thuận này ("Thỏa thuận của Người dùng") là tổng hợp các điều khoản và điều kiện để Hải Âu Aviation và các công ty liên kết cung cấp các dịch vụ cho (những) người ("Người dùng") có ý định mua hoặc hỏi thông tin về bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của Hải Âu Aviation bằng cách sử dụng các trang web của Hải Âu Aviation hoặc sử dụng bất kỳ kênh giao diện khách hàng nào khác của Hải Âu Aviation, trong đó bao gồm các nhân viên bán hàng, các văn phòng đại diện, các tổng đài điện thoại, các quảng cáo, các chiến dịch quảng bá,…

Cả Người dùng và Hải Âu Aviation đều được gọi riêng là “bên” trong thỏa thuận này và gọi chung là “các bên”.

Trách nhiệm nhận thức thỏa thuận này của Người dùng

Những Người dùng các dịch vụ từ Hải Âu Aviation sẽ được coi là đã đọc, hiểu và tuyệt đối chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, một thoả thuận sẽ điều chỉnh các giao dịch của Người dùng hoặc việc cung cấp các dịch vụ đó bởi Hải Âu Aviation trong thực tế, và sẽ ràng buộc Người dùng. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Người dùng và/hoặc Hải Âu Aviation đối với bất kỳ dịch vụ nào do Hải Âu Aviation cung cấp sẽ được giới hạn trong phạm vi của thỏa thuận này.

Hải Âu Aviation có quyền, toàn quyền quyết định, chấm dứt quyền truy cập vào bất kỳ hoặc tất cả các phần trên trang web của Hải Âu Aviation hoặc các kênh bán hàng khác và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, để bảo trì chung hoặc vì bất kỳ lý do gì.

Ngoài Thỏa thuận này, có một số điều khoản dịch vụ (TOS) cụ thể cho các dịch vụ/sản phẩm do Hải Âu Aviation đưa ra/cung cấp như vé máy bay, khách sạn, các gói kỳ nghỉ… TOS này sẽ được cung cấp/cập nhật bởi Hải Âu Aviation và sẽ được coi là một phần của Thỏa thuận này và trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Các điều khoản dịch vụ cụ thể khác (TOS) đó và Thỏa thuận này, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng. Người dùng sẽ được yêu cầu phải đọc và chấp nhận TOS liên quan đến các dịch vụ/sản phẩm mà Người dùng đã dùng.

Ngoài ra, chính Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể đưa ra các điều khoản và hướng dẫn đối với các tính năng, các lời chào hàng đặc biệt hoặc các quy tắc và chính sách điều hành đối với từng Dịch vụ (ví dụ: các chuyến bay, đặt phòng khách sạn, các gói dịch vụ…) . Người dùng có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ các điều khoản và hướng dẫn hoặc các quy tắc và chính sách điều hành của Nhà cung cấp dịch vụ mà Người dùng đã chọn, trong đó có các điều khoản và điều kiện được quy định trong quy tắc giá vé, hợp đồng vận chuyển hoặc các quy định khác của các Nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ của Hải Âu Aviation được cung cấp cho Người dùng với điều kiện người đó chấp nhận mà không sửa đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong Thỏa thuận này và Các điều khoản dịch vụ cụ thể khác (TOS). Để loại bỏ sự ngờ vực, điều này được làm rõ như sau: việc Người dùng dùng các Dịch vụ chính là một sự thừa nhận và chấp nhận của Người dùng đó đối với Điều khoản này và Các điều khoản dịch vụ cụ thể khác (TOS). Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản, điều kiện và thông báo đó, Người dùng không cần sử dụng các Dịch vụ của Hải Âu Aviation.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào tại đây mâu thuẫn với các Điều khoản Bổ sung hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác trong bất kỳ tài liệu nào khác của Hải Âu Aviation, thì các điều khoản này sẽ được áp dụng.

Thông tin Tài khoản của Bên thứ ba

Bằng việc sử dụng dịch vụ Truy cập Tài khoản trên trang web của Hải Âu Aviation, người dùng cho phép Hải Âu Aviation và các đại lý truy cập các trang web của bên thứ ba, bao gồm của các Ngân hàng và các cổng thanh toán khác, do họ chỉ định hoặc thay mặt họ để lấy thông tin yêu cầu.

Trong khi đăng ký, Người dùng sẽ chọn một mật khẩu và chịu trách nhiệm về việc bảo mật mật khẩu và tài khoản.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra khi sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của họ. Người dùng có trách nhiệm thông báo cho Hải Âu Aviation ngay lập tức bằng văn bản về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản nào của họ hoặc bất kỳ sự vi phạm an ninh nào. Hải Âu Aviation sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra cho Người dùng do việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của họ, cho dù họ có biết hay không. Người dùng sẽ không sử dụng mật khẩu của người khác bất cứ lúc nào.

Thanh toán chi phí

Hải Âu Aviation có quyền thu mức phí đã niêm yết cho các niêm yết cụ thể trên trang web, cũng như phí giao dịch dựa trên những giao dịch đã hoàn tất đó. Hải Âu Aviation cũng bảo lưu quyền đôi khi thay đổi bất kỳ và tất cả các loại phí, mà không cần thông báo.

Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí, lệ phí, thuế quan, thuế, và số tiền ấn định phải trả, phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ.

Trong trường hợp, Hải Âu Aviation tính thiếu phí cho việc niêm yết, cho các dịch vụ hoặc phí giao dịch hoặc bất kỳ loại phí hay dịch vụ nào khác do bất kỳ lý do kỹ thuật hoặc lý do nào khác, Hải Âu Aviation có quyền khấu trừ /tính phí/đòi phần còn lại sau giao dịch đó theo quyền tự quyết của mình.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, nếu việc đặt chỗ không nhận được xác nhận vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả tiền và thông báo cho bạn. Hải Âu Aviation không có nghĩa vụ phải đặt lại chỗ hoặc bồi thường/thay thế một việc đặt chỗ chưa được xác nhận. Tất cả những lần đặt chỗ tiếp theo sẽ được xử lý như các giao dịch mới, không tham chiếu đến các giao dịch đặt chỗ chưa được xác nhận trước đó.

Người dùng sẽ yêu cầu Hải Âu Aviation hoàn lại tiền đối với những giao dịch đặt phòng khách sạn hoặc vé máy bay nhưng chưa sử dụng vì bất kỳ lý do nào trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày khởi hành đối với vé máy bay và/hoặc ngày check-in đối với đặt phòng khách sạn. Bất kỳ việc hoàn tiền nào được áp dụng sẽ được xử lý theo các chính sách của các Hãng hàng không, các khách sạn và Hải Âu Aviation theo từng trường hợp. Việc hoàn tiền sẽ không được thực hiện đối với bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra sau thời hạn 90 ngày như trên. Tất cả các khoản tiền do đã đặt phòng khách sạn/vé máy bay/tour du lịch nhưng chưa sử dụng như vậy sẽ được coi là đã bị mất.

Bảo mật thông tin

Bất kỳ thông tin nào được Hải Âu Aviation đề cập cụ thể là thông tin Bí mật phải được Người dùng duy trì bí mật và không được tiết lộ trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc để phục vụ mục đích của thỏa thuận này và các nghĩa vụ của cả hai bên trong đó.

Hải Âu Aviation sử dụng số điện thoại di động của Người dùng

Hải Âu Aviation có thể gửi xác nhận đặt chỗ, thông tin hành trình, việc hủy bỏ, xác nhận thanh toán , tình trạng hoàn tiền, thay đổi lịch trình hoặc bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến các giao dịch, thông qua tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi vào số điện thoại liên lạc do Người dùng cung cấp khi đặt chỗ; Hải Âu Aviation cũng có thể liên lạc với Người dùng bằng cách gọi điện thoại, tin nhắn SMS hoặc email trong trường hợp Người dùng không thể hoặc chưa hoàn thành việc đặt chỗ, vì bất kỳ lý do gì, để biết nguyện vọng của Người dùng đối với việc hoàn thành đặt chỗ và cũng để giúp đỡ Người dùng. Theo đây, Người dùng đồng ý vô điều kiện rằng những thông tin liên lạc qua tin nhắn SMS và/hoặc cuộc gọi thoại của Hải Âu Aviation là theo yêu cầu và sự cho phép của Người dùng. Người dùng sẽ bồi thường Hải Âu Aviation cho tất cả các loại tổn thất và thiệt hại Hải Âu Aviation phải chịu do bất kỳ hành động nào của các cơ quan quản lý nhà nước do bất kỳ lỗi nào của Người dùng đối với Hải Âu Aviation liên quan đến việc thông báo được đề cập ở trên hoặc do một số điện thoại hoặc địa chỉ email sai do Người dùng cung cấp, vì bất kỳ lý do gì.

Trách nhiệm của Người dùng

Hải Âu Aviation chỉ chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do Người dùng thực hiện thông qua website Hải Âu Aviation. Hải Âu Aviation sẽ không chịu trách nhiệm sàng lọc, kiểm duyệt hoặc kiểm soát các giao dịch, bao gồm cả việc giao dịch có hợp pháp và hợp lệ theo luật pháp nơi Người dùng sinh sống hay không.

Người dùng cam đoan sẽ tuân thủ tất cả các quy trình và hướng dẫn bổ sung, được sửa đổi theo thời gian, liên quan tới việc sử dụng các dịch vụ. Người dùng cũng cam đoan sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến thẩm quyền đối với từng giao dịch.

Người dùng đại diện và xác nhận rằng họ ở độ tuổi hợp pháp để tham gia một hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm sử dụng các Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam hoặc luật áp dụng khác.

Các quảng cáo trên Hải Âu Aviation hoặc các trang web liên kết

Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc miêu tả nào trên trang web nào của mình, hoặc trên bất kỳ liên kết hoặc trang web liên kết nào. Hải Âu Aviation không xác nhận chất lượng của bất kỳ quảng cáo nào trên các trang web của mình theo bất kỳ phương thức nào. Người dùng phải tự xác minh tính chính xác của tất cả các thông tin trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào dựa trên các thông tin đó.

Các trang web liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Hải Âu Aviation và Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trên một trang web liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào đối với các trang web đó. Hải Âu Aviation cung cấp những liên kết đó đến Người dùng chỉ vì sự tiện lợi của họ, và việc việc sử dụng bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực trang web đó của Hải Âu Aviation.

Bảo hiểm

Trừ trường hợp được cung cấp một cách rõ ràng bởi Hải Âu Aviation trong bất kỳ dịch vụ hoặc sự chuyển giao cụ thể nào đó, việc mua bảo hiểm đầy đủ là nghĩa vụ/lựa chọn của Người dùng và Hải Âu Aviation không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ đó.

Bảo hiểm, nếu được cung cấp như một phần của dịch vụ/sản phẩm của Hải Âu Aviation sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của công ty bảo hiểm. Người dùng sẽ liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào và Hải Âu Aviation sẽ không đưa ra bất kỳ cam đoan nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, là sẽ chấp nhận các yêu cầu của công ty bảo hiểm.

Những trường hợp Bất khả kháng

Người dùng đồng ý rằng có thể có những trường hợp đặc biệt, khi các nhà khai thác dịch vụ như các hãng hàng không, các khách sạn, các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải không thể thực hiện những việc đặt chỗ đã xác nhận vì nhiều lý do khác nhau như điều kiện khí hậu, tình trạng bất ổn lao động, mất khả năng thanh toán, tình trạng kinh doanh khẩn cấp, các quyết định của chính phủ, các vấn đề điều hành và kỹ thuật, hủy lộ trình và chuyến bay… Nếu Hải Âu Aviation được thông báo trước về những tình huống có thể sẽ không thực hiện được việc đặt chỗ, Hải Âu Aviation sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ thay thế tương tự cho khách hàng hoặc hoàn trả lại số tiền đặt chỗ sau khi đã trừ đi các khoản phí dịch vụ hợp lý, nếu được hỗ trợ và hoàn tiền từ các nhà khai thác dịch vụ tương ứng. Người dùng đồng ý rằng Hải Âu Aviation, với tư cách là một đại lý tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ đặt chỗ, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào như vậy và khách hàng phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ đó để có các giải pháp khác và được hoàn lại tiền (nếu có).

Người dùng đồng ý rằng trong các tình huống do bất kỳ sự hỏng hóc về kỹ thuật hoặc hỏng hóc nào khác tại Hải Âu Aviation, các dịch vụ cam kết trước đó có thể sẽ không được cung cấp hoặc phải thay đổi đáng kể. Trong những trường hợp này, Hải Âu Aviation sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền nhận được từ khách hàng cho việc sử dụng các dịch vụ đó trừ đi các khoản phí hủy bỏ, phí hoàn tiền hoặc các khoản phí thích hợp khác, hoàn thành bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm của Hải Âu Aviation liên quan đến việc không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ dịch vụ. Các khoản phải trả bổ sung, nếu có, sẽ do Người dùng trả.

Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm cho những sự chậm trễ hoặc không có khả năng thực hiện hoặc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ của mình do bất kỳ nguyên nhân nào không phải do hành vi hoặc thiếu sót của mình và nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình, chẳng hạn như thiên tai, hỏa hoạn, đình công, cấm vận, hành động của chính phủ, các hành động khủng bố hoặc các nguyên nhân khác tương tự, vấn đề từ phía các hãng hàng không, đường ray, xe buýt, khách sạn hoặc nhà vận tải. Trong trường hợp đó, Người dùng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo kịp thời theo hoàn cảnh cho phép.

Không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì được nói ở trên, trách nhiệm tối đa của phía Hải Âu Aviation phát sinh trong mọi trường hợp, liên quan tới bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web này, sẽ được giới hạn ở việc hoàn trả tổng số tiền nhận được từ khách hàng cho việc sử dụng các dịch vụ trừ đi các khoản phí hủy bỏ, phí hoàn tiền hoặc các khoản phí khác, như có thể được áp dụng. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm không bao gồm bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí bổ sung nào vượt quá số tiền Hải Âu Aviation thu cho các dịch vụ của mình.

Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc phần trình bày nào trên bất kỳ trang web nào của mình, hoặc trên bất kỳ liên kết hoặc trang web liên kết nào.

Tính an toàn của dữ liệu tải về

Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu và/hoặc dữ liệu nào tải về hoặc thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định và rủi ro của riêng của họ và họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc việc mất dữ liệu do họ tải các tài liệu và/hoặc dữ liệu đó về.

Tuy nhiên, Hải Âu Aviation sẽ luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nội dung trên các trang web của mình hoặc các kênh thông tin khác không chứa các loại virus hoặc các phần mềm độc hại.

Phản hồi từ khách hàng và việc chào mời khách

Người dùng nhận thức được rằng Hải Âu Aviation cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như đặt phòng khách sạn, vé máy bay, gói kỳ nghỉ và muốn tìm hiểu về họ, để nâng cao dịch vụ du lịch của mình. Cụ thể ở đây, Người dùng cho phép Hải Âu Aviation liên hệ với mình về việc cung cấp các dịch vụ khác nhau của Hải Âu Aviation thông qua bưu phẩm trực tiếp, thư điện tử, các cuộc gọi điện thoại, dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, vào một số thời điểm. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn không liên lạc, họ sẽ viết thư cho Hải Âu Aviation tới địa chỉ info@haiauaviation.com. Khách hàng nên đọc và hiểu các chính sách bảo mật của Hải Âu Aviation trên trang web của Hải Âu Aviation. Hải Âu Aviation sẽ liên lạc, mời chào Người dùng hoặc chia sẻ thông tin của Người dùng theo các chính sách bảo mật đó.

Quyền sở hữu

Hải Âu Aviation có thể cung cấp tới Người dùng các nội dung như âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video hoặc các tài liệu khác có trong các quảng cáo hoặc thông tin. Tài liệu này có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, hoặc các quyền và luật sở hữu trí tuệ khác.

Người dùng chỉ có thể sử dụng tài liệu này khi được Hải Âu Aviation cho phép một cách rõ ràng và sẽ không được sao chép, truyền tải hoặc tạo ra các sản phẩm sao chép từ các tài liệu này khi chưa được cho phép rõ ràng.

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng họ sẽ không tải lên, sao chép hoặc gửi đi bất kỳ nội dung nào có trên hoặc thông qua các Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của một bên thứ ba, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu của quyền đó.

Bất kỳ nội dung độc quyền hay có bản quyền sở hữu nào khác được gửi đi với sự đồng ý của chủ sở hữu phải có phần thông báo thích hợp về quyền sở hữu. Việc đưa lên hoặc gửi đi các nội dung có bản quyền hoặc có các quyền sở hữu khác mà chưa được phép là bất hợp pháp và có thể khiến Người dùng phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc bị truy tố.

Trách nhiệm xin VISA của Người dùng

Những việc đặt chỗ du lịch do Hải Âu Aviation thực hiện còn tùy thuộc vào các yêu cầu về Visa mà từng cá nhân khách du lịch phải tự đáp ứng được. Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào, bao gồm việc không thể đi du lịch, phát sinh từ các yêu cầu Visa đó và cũng không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho những giao dịch đặt chỗ nhưng chưa sử dụng vì bất kỳ lý do nào như trên.

Giới hạn Mục đích sử dụng Cá nhân và Phi thương mại

Trừ trường hợp được ghi rõ, các dịch vụ của Hải Âu Aviation là dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của Người dùng. Người dùng không thể thay đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép hay tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web của Hải Âu Aviation mà không có sự chấp rõ ràng thuận bằng văn bản từ Hải Âu Aviation.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Hải Âu Aviation và/hoặc các chi nhánh, các trang web và những người kế nhiệm/thụ quyền hợp pháp không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các tổn thất, nghĩa vụ, khiếu nại, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý hợp lý liên quan và các khoản lãi suất áp dụng) mà Hải Âu Aviation và/hoặc các chi nhánh, các trang web đối tác và những người thừa kế/thụ quyền hợp pháp bị đòi hoặc phải gánh chịu phát sinh từ, là kết quả của, hoặc có thể phải trả vì sự vi phạm hoặc không thực hiện bất kỳ tuyên bố, sự bảo đảm, giao ước hoặc thỏa thuận nào đã được lập hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào sẽ phải được thực hiện bởi Người dùng theo thỏa thuận này.

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và hoàn toàn về bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ quy định cụ thể nào của từng quốc gia hoặc quy tắc ứng xử chung và Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm về cùng vi phạm đó.

Quyền từ chối

Hải Âu Aviation, theo quyết định của riêng mình, có quyền không chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào mà không phải giải thich bất kỳ lý do nào. Bất kỳ hợp đồng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của Hải Âu Aviation đều được coi là chưa hoàn thành cho đến khi toàn bộ số tiền cho dịch vụ đã được Hải Âu Aviation nhận và chấp thuận.

Không ảnh hưởng đến các biện pháp khác dành cho Hải Âu Aviation theo thỏa thuận này, theo một số điều khoản dịch vụ (TOS) hoặc theo luật áp dụng, Hải Âu Aviation có thể hạn chế hoạt động của Người dùng, hoặc chấm dứt việc niêm yết danh mục dịch vụ cho Người dùng, cảnh báo những Người dùng khác về các hành động của một Người dùng nào đó, ngay lập tức và tạm thời/vô thời hạn đình chỉ hoặc chấm dứt việc đăng k‎ý của Người dùng, và/hoặc từ chối cho Người dùng truy cập vào các trang web nếu:

- Người dùng vi phạm thỏa thuận này, một số điều khoản dịch vụ (TOS) và/hoặc các tài liệu tham chiếu đi kèm;
- Hải Âu Aviation không thể xác minh hay xác thực bất kỳ thông tin nào do Người dùng cung cấp; hoặc
- Hải Âu Aviation tin rằng hành động của Người dùng có thể vi phạm các quyền của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào hoặc là dẫn đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho Người dùng, cho những Người dùng khác của trang web và/hoặc cho Hải Âu Aviation.

Hải Âu Aviation có thể khôi phục hoạt động cho những Người dùng đã bị đình chỉ vào bất cứ lúc nào, tùy vào quyết định của mình. Một khi đã bị đình chỉ vô thời hạn, Người dùng sẽ không đăng ký hoặc cố gắng đăng ký với Hải Âu Aviation hoặc sử dụng trang web bằng bất cứ cách nào cho đến khi được Hải Âu Aviation khôi phục lại.

Mặc dù đã nói ở trên, nếu Người dùng vi phạm thỏa thuận này, một số điều khoản dịch vụ (TOS) hoặc các tài liệu tham chiếu đi kèm, Hải Âu Aviation có quyền thu hồi bất kỳ khoản tiền thích hợp nào mà Người dùng phải trả cho Hải Âu Aviation và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ và có thể khởi kiện nếu Hải Âu Aviation thấy cần thiết.

Quyền hủy bỏ của Hải Âu Aviation trong trường hợp Thông tin của Người dùng Không hợp lệ

Người dùng cam đoan rõ ràng chỉ cung cấp cho Hải Âu Aviation các thông tin chính xác và hợp lệ trong quá trình yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào theo Thỏa thuận này, và không trình bày sai bất kỳ sự thực nào. Bất kỳ thông tin sai lệch nào từ phía Người dùng sẽ làm mất hiệu lực của thỏa thuận này và sẽ tước bỏ quyền sử dụng các dịch vụ của Hải Âu Aviation của Người dùng.

Vào bất cứ lúc nào trong hoặc sau khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ từ Người dùng, nếu Hải Âu Aviation phát hiện hoặc có lý do để tin rằng yêu cầu cung cấp dịch vụ đó là trái phép hoặc các/một phần thông tin Người dùng cung cấp là không chính xác hoặc bất kỳ sự thực nào đã bị Người dùng trình bày sai, Hải Âu Aviation, tuỳ theo ý mình, có quyền không hạn chế trong việc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với (những) Người dùng, bao gồm hủy bỏ đặt chỗ, mà không cần báo trước cho Người dùng. Trong trường hợp đó, Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào Người dùng có thể phải chịu do hệ quả của việc huỷ đặt chỗ hoặc dịch vụ đó.

Người dùng chắc chắn bồi thường cho Hải Âu Aviation vì bất kỳ khiếu nại hay trách nhiệm nào như vậy và sẽ không để Hải Âu Aviation phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ các biện pháp do Hải Âu Aviation thực hiện để bảo vệ lợi ích của mình và của các khách hàng thành thực. Điều này cũng bao gồm việc Hải Âu Aviation phủ nhận/hủy bỏ bất kỳ việc đặt chỗ nào do các giao dịch bị nghi ngờ là gian lận.

Sự chia tách

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được toàn bộ hay một phần, thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ chỉ gắn với điều khoản hoặc phần điều khoản đó và phần còn lại của điều khoản đó và tất cả các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ.

Các đề mục

Các đề mục và tiểu mục có mặt ở đây chỉ để thuận tiện và dễ nhận dạng và không nhằm mục đích mô tả, giải thích, định nghĩa hoặc giới hạn phạm vi, mức độ hay mục đích của Thỏa thuận này, của các điều khoản và điều kiện, các thông báo, hoặc quyền sử dụng trang web này của Người dùng được quy định tại đây hoặc bất kỳ phần hoặc trang nào khác của rang Web của Hải Âu Aviation hoặc các trang web đối tác của nó hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bằng bất kỳ cách nào.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào tại đây mâu thuẫn với các Điều khoản Bổ sung hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác trên bất kỳ trang web nào của Hải Âu Aviation, thì các điều khoản này sẽ được áp dụng.

Mối quan hệ

Không có điều khoản nào trong bất kỳ thỏa thuận, điều khoản và điều kiện hay thông báo nào, hoặc quyền sử dụng trang web này của Người dùng được quy định tại đây hoặc bất kỳ phần hoặc trang nào của các trang web của Hải Âu Aviation hoặc các trang web đối tác, được coi là tạo thành mối quan hệ đối tác giữa Người dùng và Hải Âu Aviation và không bên nào có bất kỳ quyền ràng buộc hoặc được coi là đại lý của bên kia theo bất kỳ cách nào.

Cập nhật thông tin bởi Hải Âu Aviation

Người dùng thừa nhận rằng Hải Âu Aviation cung cấp các dịch vụ với sự chuyên cần và chăm sóc hợp lý. Hải Âu Aviation nỗ lực hết mình để đảm bảo Người dùng không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, các thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bao gồm hoặc có trên các trang web của Hải Âu Aviation hoặc các kênh bán hàng khác và các tài liệu quảng cáo có thể có sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy, sẽ được sửa chữa ngay lập tức sau khi Hải Âu Aviation nhận ra. Những sự thay đổi được/có thể được định kỳ thực hiện hoặc thêm vào các thông tin được cung cấp đó. Hải Âu Aviation có thể có các cải tiến và/hoặc thay đổi trên các trang web của mình vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng. Bất cứ lời khuyên nào nhận được mà không thông qua một đại diện được ủy quyền của Hải Âu Aviation qua các trang web của Hải Âu Aviation đều không nên lấy làm căn cứ để đưa ra các quyết định.

Thay đổi các Điều khoản sử dụng

Hải Âu Aviation có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện, và thông báo được cung cấp trên trang web của Hải Âu Aviation. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem lại các điều khoản và điều kiện này.

Thẩm quyền

Hải Âu Aviation hoàn toàn chối từ bất kỳ sự đảm bảo ngụ ý nào được quy cho luật pháp của bất cứ thẩm quyền hay quốc gia nào ngoài những nơi các văn phòng của Hải Âu Aviation đang hoạt động. Hải Âu Aviation tự coi mình và có ý định chịu thẩm quyền duy nhất của các toà án ở Việt Nam.

Trách nhiệm của Người dùng về Thỏa thuận này

Người dùng hoàn toàn đồng ý rằng họ phải tự gánh chịu rủi ro trong việc sử dụng các dịch vụ. Trong phạm vi Hải Âu Aviation chỉ là một đại lý đặt chỗ thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, Hải Âu Aviation sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ khía cạnh nào của các tiêu chuẩn dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Trong mọi trường hợp, Hải Âu Aviation không chịu trách nhiệm về các dịch vụ do các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Hải Âu Aviation hoàn toàn từ chối tất cả các loại bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, mà Người dùng có được từ Hải Âu Aviation hoặc thông qua các dịch vụ, sẽ tạo thành bất kỳ sự bảo đảm nào mà không được nêu ra rõ ràng ở đây hoặc trong các điều khoản và điều kiện của dịch vụ. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào ở trên, họ được khuyên không nên đọc các tài liệu trên bất kỳ trang nào của Hải Âu Aviation hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, trang, thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được cung cấp bởi Hải Âu Aviation. Giải pháp khắc phục duy nhất của Người dùng trong trường hợp không đồng ý, toàn bộ hoặc một phần, của Thỏa thuận sử dụng này, là ngừng sử dụng các dịch vụ sau khi đã thông báo cho Hải Âu Aviation bằng văn bản.

B. Thỏa thuận về quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, hoặc xử l‎ý các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ các cá nhân là người dùng website www.seaplanes.vn ("Dữ liệu Cá nhân") liên quan tới các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua website www.seaplanes.vn ("Website"). Bằng cách truy cập Website này, người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý các Dữ liệu Cá nhân của mình theo cách thức được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và đồng ý từ bỏ mọi quyền đòi bồi thường liên quan đến Dữ liệu Cá nhân này tại các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan tài phán. Tất cả các dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Việt Nam, và sẽ được lưu trữ trên hệ thống cho tới khi chúng tôi còn tiếp tục cung cấp dịch vụ trên Website.

Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh Chính sách Bảo mật này để phản ánh những thay đổi về luật pháp, về thông lệ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân, về các tính năng của Website hoặc những tiến bộ trong công nghệ. Nếu có những điều chỉnh làm thay đổi cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của người dùng, những thay đổi đó sẽ được đăng trong mục Chính sách Bảo mật này và ngày có hiệu lực sẽ được ghi chú ở phần đầu của Chính sách Bảo mật này. Vì vậy, người dùng nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để được cập nhật về các chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. Hải Âu Aviation cũng sẽ đăng tải nổi bật các thay đổi quan trọng này trước khi thực hiện.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các Dữ liệu Cá nhân về Người dùng mà Người dùng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website này. Dữ liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng hoặc địa chỉ e-mail. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân, nhưng có thể có liên quan tới Dữ liệu Cá nhân của Người dùng, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu, cũng như tìm kiếm những sở thích liên quan đến các tìm kiếm cụ thể của Người dùng.

Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các thủ tục cả offline lẫn online, ở mức độ hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trước sự phá hoại do tình cờ hoặc trái pháp luật, hoặc do sự mất dữ liệu, thay đổi dữ liệu bất ngờ, tiết lộ hay truy cập dữ liệu trái phép. Để bảo vệ các giao dịch thẻ tín dụng, Hải Âu Aviation hiện đang sử dụng Công nghệ SSL (Secure Socket Layer) để mã hóa thông tin thẻ tín dụng trong quá trình chuyển thông tin.

Chúng tôi sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân và các thông tin khác thu thập thông qua Website này để đăng ký cho Người dùng vào Website và Chương trình tính điểm thưởng của chúng tôi, để cung cấp cho Người dùng các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu, để xây dựng các tính năng giúp cho các dịch vụ có trên Website này dễ sử dụng hơn, và để liên lạc với Người dùng về các dịch vụ này. Dữ liệu Cá nhân đóng vai trò quan trọng để chúng tôi giúp khách hàng đặt chỗ nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và thông báo kịp thời về các dịch vụ mới và các khuyến mại đặc biệt. Đôi khi, Hải Âu Aviation có thể liên lạc với Người dùng để yêu cầu Người dùng phản hồi về việc sử dụng Website này, để giúp chúng tôi cải thiện Website, hoặc để giới thiệu tới Người dùng những gói tiết kiệm hoặc chương trình khuyến mại đặc biệt do Người dùng là một người sử dụng Website, nơi Người dùng đã đồng ý công nhận cách thức trao đổi thông tin như vậy. Nếu Người dùng không muốn nhận các thông báo về các gói tiết kiệm hoặc chương trình khuyến mại đặc biệt, Người dùng đơn giản chỉ cần từ chối nhận chúng bằng cách phản hồi tới Hải Âu Aviation thông qua đường link được cung cấp trong các thông báo đó.

Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng

Hải Âu Aviation có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng với các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ, để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng hoặc cung cấp cho Người dùng dịch vụ khách hàng. Tất cả các bên thứ ba đó sẽ có nghĩa vụ phải duy trì an ninh và tính bảo mật của các Dữ liệu Cá nhân, và chỉ xử lý các Dữ liệu Cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, Hải Âu Aviation có thể yêu cầu Người dùng giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để có được các dịch vụ, hoặc khi Người dùng sử dụng Website này để đặt phòng khách sạn hoặc để có được một sản phẩm hay dịch vụ khác, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của Người dùng cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba khác có liên quan.

Hải Âu Aviation có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để tự bảo vệ mình trước các nghĩa vụ pháp lý, để đáp ứng các yêu cầu của tòa án, các thủ tụng tố tụng, các yêu cầu hợp pháp của các nhân viên thực thi pháp luật theo đúng pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ cho những người mua có liên quan tới bất kỳ việc bán, chuyển nhượng, hoặc nhượng lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc công ty của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Hải Âu Aviation, của những người sử dụng Website của chúng tôi, hoặc những người khác.

Chính sách của chúng tôi về Cookies

Để phục vụ Người dùng nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ "cookie" trên Website của chúng tôi. Cookies các là tập mã nhỏ, thường được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người sử dụng, cho phép một Website tự "cá nhân hoá" mình với mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về lần truy cập của người dùng đó đến Website đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều loại thông tin, bao gồm các địa chỉ IP, dữ liệu định hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, các sở thích của người dùng, và địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập vào Website. Mục "Trợ giúp" trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt Internet sẽ cho Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt của Người dùng chấp nhận các cookie mới hoặc cách cấu hình trình duyệt của Người dùng để từ chối hoàn toàn cookies. Nếu Người dùng vô hiệu hóa các tập tin cookies, có thể Người dùng sẽ không thể truy cập được vào các chức năng hoặc tính năng quan trọng của Website này và việc sử dụng Website này có thể bị hạn chế. Các tập tin cookies được sử dụng trên Website này có liên hệ với Dữ liệu Cá nhân của người dùng.

Làm thế nào Người dùng có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân của mình?

Nếu Người dùng muốn cập nhật bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào Người dùng đã cung cấp trước đó, hoặc thực hiện bất kỳ quyền truy cập, cải chính, xóa, hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Người dùng mà Người dùng có thể có theo luật pháp hiện hành, xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ rsvn@haiauaviation.com. Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của Người dùng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Người dùng trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ liệu Cá nhân của Người dùng . Mọi yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Người dùng sẽ được trả lời trong vòng 30 ngày.

The scope of application of this agreement
This agreement ("User Agreement") is a combination of the terms and conditions for Hai Au Aviation and affiliate companies to provide services for the person (s) ("Users") who intends purchase or inquire about any products and / or services of Hai Au Aviation using the Hai Au Aviation website or use any channel other customer interface of Hai Au Aviation, which including sales staffs, the offices, the telephone switchboard, advertising, promotional campaigns,...
In this Agreement, both users and Hai Au Aviation are referred individually to as the "party" collectively as "the parties".
The responsibilities of this agreement are aware of Users

The users using services from Hai Au Aviation will be deemed to have read, fully understood and accepted absolute terms and conditions of this agreement, the agreement will adjust the user's transactions or providing such services by Hai Au Aviation in reality, and would bind users. All rights and obligations of users and / or Hai Au Aviation for any services provided by Hai Au Aviation will be limited in the scope of this agreement.

Hai Au Aviation has the right, absolute discretion, terminate the access to any or all of the above Hai Au Aviation website or other sales channels and the related services or any portion that at any time, without notice, for general maintenance or for any reason.

In addition to this agreement, there are a number of terms of service (TOS) specific to the services / products made/ supplied by Hai Au Aviation as airfare, hotel, and vacation packages ... this TOS will be provided / updated by Hai Au Aviation and will be considered part of this agreement and in the event of a conflict between the terms of other specific services (TOS), and this agreement, the terms of the agreement on this agreement will be applied. Users will be asked to read and accept the TOS related to the services / products that users have used.

In addition, the service provider may also provide terms and guidelines for the feature, the special offerings or the rules and policies applicable to each Service (for example: flights, hotel reservations, package services ...). Users are responsible for ensuring compliance with the terms and guidelines or rules and operating policies of the service provider that the user has selected, including the terms and conditions specified in fare rules, contract of carriage or other provisions of the service provider.

Hai Au Aviation is providing services to Users on the condition that it is accepted without modification all of the terms, conditions and notices in this Agreement and the terms of other specific services (TOS). To remove the doubt, it is clarified as follows: the use of the service by users is an acknowledgment and acceptance by the user to this Agreement and the provisions of other specific services (TOS). Please indicate otherwise if users do not agree with any part of the terms, conditions and notices prescribed in this Agreement.

In case any of these terms, conditions and notices in this agreement conflict with the Additional Terms or other terms and guidelines in any other document of Hai Au Aviation, then these terms will be applied.

By using the Account Access service on Hai Au Aviation website, users allow Hai Au Aviation and its agents to access third-party sites, including the banks and other payment gateways, on their behalf or their assigned to obtain the information requested.

During registration, users will choose a password and shall be responsible for the security of your password and account.
Users are solely responsible for all activities that occur under your password or use their account. Users are responsible for notifying Hai Au Aviation immediately in written document of any unauthorized use of their password or account or any security breaches. Hai Au Aviation will be not be responsible for any damage that may occur to users due to unauthorized use of your password or account of them, whether they know it or not. Users will not use another person's password at any time.

Hai Au Aviation has the right to collect fees listed for the specific categories on the site, as well as transaction fees based on transactions completed it is. Hai Au Aviation sometimes also reserves the right to alter any and all fees, without notice.
Users will be completely responsible for all charges, fees, duties, taxes, and fixed amount paid arising from using the services.
In any case, Hai Au Aviation is lack of fees for listing, services or transaction fee or any other fee or service because of any technical reason or any other reason, Hai Au Aviation has right to deduct / charge / claim the rest after such transaction in accordance with its discretion.
In some rare cases, if the booking confirmation is not yet received for any reason, we will proceed to refund and notify you. Hai Au Aviation has no obligation to put the seat back or compensate / replace the unconfirmed bookings. All new reservations will be treated as new transactions, not reference to the transactions that have not been confirmed reservations earlier.
Users will require Hai Au Aviation to refund for hotel reservations or airline tickets deals but not used yet for any reason within 90 days from the date of departure and airfare / or check-in date for hotel reservations. Any refund as applicable will be handled according to the policies of Airlines, Hotels and Hai Au Aviation in each case. The refund will not be made for any given request after 90 days as above. All the fees due to booked hotel / airfare / tour, but not such use, shall be deemed to have been lost.

Any confidential information obtained, specifically information mentioned from Hai Au Aviation that must be maintained confidentiality by Users shall not be disclosed except as required by law or for the purposes of this agreement and the obligations of both parties.
Hai Au Aviation using of users’ mobile phone
Hai Au Aviation may send booking confirmation, itinerary information, cancellation, payment confirmation, refund status, schedule changes or any other information related to the transaction, through SMS or call on the contact telephone number provided due to user when reservation; Hai Au Aviation can also contact the user by phone call, SMS or email in case users can not or have not completed the booking, for whatever reason, to know the aspirations of the people used to complete the booking and also to help users. Hereby, Users unconditionally agree that all the communications via SMS and / or voice call Hai Au Aviation are at the request and permission of users. Users will indemnify Hai Au Aviation for all types of loss and damage Hai Au Aviation suffered by action due to any agency of the Government State of any errors due to users for Hai Au Aviation regarding the notification mentioned above or due to wrongly provided phone number or email address from users, for any reason.

Hai Au Aviation is responsible only for the transactions performed by users through Hai Au Aviation website. Hai Au Aviation will not be responsible for screening, censoring or controlling the transaction, including confirming whether the transaction is legal and valid under the law of the jurisdiction where users live.
Users will assure compliance with all procedures and additional guidance, as amended from time to time, relating to the use of the service. Users will also assure compliance with all applicable laws and regulations on the use of services related to the competence of each transaction.
Users represent and confirm that they are of legal age to participate in a binding contract and are not a person barred from using the Service in Vietnam law or other applicable laws.

Hai Au Aviation is not responsible for any error, omission or described on its web site, or on any of the links or any linked site. Hai Au Aviation did not endorse any of the ads on its website by any means whatsoever. Users must verify the accuracy of all information before conducting any work based on such information.
The linked sites are not under the control of Hai Au Aviation (HAA) and HAA is not responsible for the contents of any linked site or any link on a linked site, or any changes or any updates to such sites. Hai Au Aviation provides links to users because of their convenience, and the use of any link does not imply endorsement of that site by Hai Au Aviation.

Except as otherwise explicitly provided by Hai Au Aviation in any of the services or the transfer of, particularly, the full insurance obligation / option of the user, Hai Au Aviation shall not accept any claim arising out of it.
Insurance, if offered as part of the services / products by Hai Au Aviation, will comply with the terms and conditions of the insurance company. Users will liaise directly with the insurance company if there are any complaints or disputes with regards to insurance benefits and Hai Au Aviation shall not give any undertaking, whether express or implied, as to accepting the requirements of insurance companies.

Users agree that there may be a special case, when the service operators like the airlines, hotels, or the companies providing transportation services cannot make reservations confirmed for many different reasons like climatic conditions, labor unrest, inability to pay, the state of emergency business, government decisions, operating problems and techniques, canceled flight itinerary... If Hai Au Aviation noticed the situation where reservations cannot be implemented, Hai Au Aviation will try our best to provide the same services replacement for customers or refund the booking amount after deducting the reasonable service charges, if supported and refunded from the respective operators. Users agree that Hai Au Aviation, as an agent to create favorable conditions for the booking services, will not be responsible for any such circumstances and the customers have direct contact with service provider for other solutions and refunds (if any).
User agrees that in situations due to any technical malfunction or other failure at Hai Au Aviation, services committed earlier may not be provided or have changed significantly. In this case, Hai Au Aviation will refund the entire amount received from the customer for the use of such services minus the cancellation fee, cost reimbursement or other appropriate fees, and any liability of Hai Au Aviation involve not providing adequate services. Additional amounts needed to pay, if any, will be paid by the users.
Hai Au Aviation is not responsible for the delay or inability to perform or not perform all or part of its obligations due to any cause other than by acts or omissions of itself and beyond its reasonable control, such as natural disasters, fires, strikes, embargoes, acts of government, acts of terrorism or other causes similar problems from firms air, rail, bus, hotel or transportation. In that case, the affected users will be notified promptly in accordance with the allowed circumstances.
Without prejudice to whatever is stated above, the maximum liability of the Hai Au Aviation arise in circumstances related to any services offered on this site, will be limited to the refund of total amount received from the customer to use the service minus the cancellation fee, refund fees or other charges, as may be applicable. In any case, shall not cover any loss, damage or additional costs exceed the amount collected Hai Au Aviation for its service.
Hai Au Aviation is not responsible for any error, omission or presentation on any of its websites, or on any of the links or any linked site.

Users understand and agree that any material and / or data downloaded or obtained through using this Service is done entirely at the discretion and risk of their own and they will bear full responsibility for any damages to their computer system or loss of data as they download the documents and / or the data.
However, Hai Au Aviation will always do our best to ensure that the content on their websites or other information channels do not contain viruses or malicious software.

Users are aware that Hai Au Aviation offers many different services such as hotel reservations, airline tickets, packages and want to learn about them, to enhance their tourism services. Specifically here, Users shall allow Hai Au Aviation to use their contact with the provision of various services of Hai Au Aviation through direct mailers, e-mail, phone calls, messaging services short (SMS) or any other means, at some point. In case the customer chooses not to be contacted, they would write to Hai Au Aviation via email address: info@haiauaviation.com. Customers should read and understand the privacy policies of Aviation on Hai Au Aviation website. Hai Au Aviation will contact and offer users or share user information in accordance with this privacy policy.

Hai Au Aviation can provide content to users, such as sound, photographs, graphics, video or other material contained in sponsor advertisements or information. This document may be protected by copyrights, trademarks, or rights and other intellectual property laws.
The user can use this document as the Hai Au Aviation explicitly allowed and will not copy, transmit or create reproductions of this material without explicit permission of Hai Au Aviation.
Users acknowledge and agree that they shall not upload, copy or send any content on or through the Services are protected by copyright or other proprietary rights of a third party, which without the written permission of the owner of such rights.
Any exclusive content or other copyright owner is sent with the consent of the owner must have proper notice of ownership. Posting or sending copyrighted content or other proprietary rights without permission is illegal and can cause users to take personal responsibility or prosecution.
Users’ Responsibilities for VISA
These travel reservations performed by Hai Au Aviation depending on the requirements of Visa which individual travelers had to meet. Hai Au Aviation is not responsible for any issues, including inability to travel, arising out of such Visa requirements and is not responsible for the refund in reserve transaction but not used because any such reason.

Unless otherwise specified, the services of Hai Au Aviation are for personal use and non-commercial users. Users may not change, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license or create derivative works from; transfer or sell any information, software, products or services obtained from the website of Hai Au Aviation without explicit permission in writing from Hai Au Aviation.

Users agree to indemnify, protect and keep Hai Au Aviation and / or its affiliates, web pages and successors / assignees harmless legitimate against any and all losses, meaning service, claims, damages and expenses (including legal expenses and reasonable concerning the applicable interest rate payments) that Hai Au Aviation and / or its affiliates, partner sites and the heirs / assignees legitimately claim or incur arising as a result of, or may be charged as a violation or not make any representations, warranties, covenants or agreements have been made or any obligation will have to be made by user under this agreement.
Users will be responsible only and completely for violation of any rules of each particular country or rules of conduct and Hai Au Aviation is not responsible for the violations of these rules.

Hai Au Aviation, in its sole discretion, reserves the right to not accept any orders without explaining any reason. Any contract to provide any of the services Hai Au Aviation will be considered incomplete until the full amount for services Hai Au Aviation has been received and approved.
Without prejudice to other alternatives for Hai Au Aviation under this agreement, according to a number of terms of service (TOS) or under applicable law, Hai Au Aviation may restrict the activities of users, or terminate catalog listing service for users, warn the user about the actions of a particular user, and immediately, temporarily / indefinitely suspend or terminate the user’s registration, and / or deny users access to the website if:
- Users violating this agreement, a number of terms of service (TOS) and / or the accompanying reference materials;
- Hai Au Aviation unable to verify or authenticate any information provided by the users; or
- Hai Au Aviation believes Users actions may violate the rights of third parties or violating any applicable law or result in any liability to any user, to other users of the site and / or the Hai Au Aviation.
Hai Au Aviation can restore operation for the user who has been suspended at any time, depending on their decisions. Once that has been suspended indefinitely, users will not register or attempt to register with Hai Au Aviation or use the website in any way until the restoration of Hai Au Aviation.
Despite the foregoing, if the users violate this agreement, a number of terms of service (TOS) or the accompanying documents referenced, Hai Au Aviation has the right to recover any amounts which appropriate from users to pay for Hai Au Aviation and / or the service provider and Hai Au Aviation has the right to initiate a lawsuit if necessary.

Users clearly assure to only provide Hai Au Aviation accurate and valid information during requiring any of the services under this Agreement, and shall not misrepresent any facts. Any false information from the users will invalidate this agreement and will be deprived the right to use the services of Hai Au Aviation Users.
At any time during or after receiving a service request from users, if Hai Au Aviation discovers or has reasons to believe that the requirement to provide such services are illegal or all / part information user provided is not accurate or any facts misrepresented by user, Hai Au Aviation, according to their own discretion, has the right without restriction on to perform any action on (the) users, including cancellation bookings, without prior notice to users. In that case, Hai Au Aviation is not responsible or liable for any loss or damage users may suffer as a result of the cancellation of bookings or services.
Users definitely indemnify Hai Au Aviation for claims or liability and Hai Au Aviation will not be held responsible for any loss or damage whatsoever arising from measures taken by Hai Au Aviation to protect the interests of them and their honest customers. This also includes that Hai Au Aviation will deny / cancel any reservations due to the suspected fraud trading.

If any provision of this Agreement is determined to be invalid or cannot be done in whole or in part, then this invalid or unenforceable will only associated with terms in such provision or portion and the remains of such provision and all other provisions of this agreement shall continue in full force and completedly effected.

The headings and sub-categories have been here only for convenience and ease of identification and are not intended to describe, interpret, define or limit the scope, extent or purpose of this Agreement, of the terms and conditions, notices, or users’ right to use this site are defined in this or any other section or pages of the web site of Hai Au Aviation or its partner websites or any provision of this agreement by any way.
In case any of the terms, conditions and notices in this Agreement conflict with the Additional Terms or other terms and guidelines on any site of Hai Au Aviation, then these terms will be apply.

There is no provision of any agreement, terms and conditions or notices, or the right to use this site of Users are defined in this or any page or any part of the Hai Au website Aviation or partner sites, is regarded as forming a partnership relationship between users and Hai Au Aviation and neither party shall have any authority to bind or be considered agents of the other party in any way.
Updates by Hai Au Aviation
Users acknowledge that Hai Au Aviation provides services with attendance and reasonable care. Hai Au Aviation did their best to guarantee that users do not face any trouble. However, at some point, the information, software, products and services included or available on the website of Hai Au Aviation or other sales channels and ad materials may be inaccurate and such inaccuracies or typographical errors will be corrected immediately after being recognized by Hai Au Aviation. These changes are / can be done either by periodically adding to such information provided. Hai Au Aviation can make improvements and / or modifications on their website at any time without notice to users. Any tips received not through an authorized representative of Hai Au Aviation but through Hai Au Aviation website should not be taken as a basis for making decisions.

Hai Au Aviation reserves the right to change the terms, conditions, and notices provided on the website of Hai Au Aviation. Users are responsible for regularly reviewing these terms and conditions.

This Agreement shall be governed by the laws of Vietnam. Hai Au Aviation completely refuse any warranty implied by law provided for any jurisdiction or country outside the customs office where Hai Au Aviation branches or offices operate.
Responsibilities of Users
Users completely agree that they have to bear any risks of using the service. Within the scope that Hai Au Aviation is only a booking agent on behalf of the service provider as a third party, Hai Au Aviation will not have any liability whatsoever for any aspect of the service standards provided by the service provider. In any case, Hai Au Aviation shall not be responsible for the services provided by the service provider.
Hai Au Aviation completely rejects all kinds of warranties, either expressed or implied. No advice or information, whether verbally or in writing, that users get from Hai Au Aviation or through the Service, shall constitute any warranty not yet clear hereby or in the terms and conditions of the service. If users do not agree with any of the above terms, they are advised not to read the material on any page of Hai Au Aviation or use any content, sites, any information or document else offered by Hai Au Aviation. The only solution in case users do not agree, in whole or in part, of this User Agreement, is to stop using the service after informing in writing to Hai Au Aviation.