Thay vì chỉ được mang 7kg hành lý xách tay, tại sao không sử dụng dịch vụ thuê chuyến để được thoải mái về số lượng cân nặng hành lý.

 

Related articles